آزمایشگاه و کنترل‌کیفی

 

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025

گواهینامه ایزو 9001:2008 در تولید دریچه و اتصالات داکتیل

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار

 

بطور کلی در تعریف کیفیت می توان بیان نمود که کیفیت در واقع میزان براورده شدن الزامات مشخص شده توسط مجموعه ای از ویژگیهای ذاتی می باشد. الزامات موجود عموما شامل:

1- الزامات مشتری

2- الزامات سازمان

3- الزامات قانونی

به مجموع آنها الزامات محصول گفته می شود.

 

دستگاه سختی سنج

 

 

دستگاه اسپکترومتر belec 3000s

 

بدیهی است که کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه گیری استوار است. در واقع فراگیری روش اندازه گیری کمیتهای گوناگون و در نگاه وسیعتر کالیبراسیون دستگاهها راهی برای نیل به این خواسته است.

امروزه در عرصه بین المللی،رعایت استانداردهای كیفی در تولید و ارائه خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است كه سازمان جهانی استاندارد (ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت كیفیت موسوم به استانداردهای ISO 9001 را تدوین و معرفی نماید. استاندارد بین الملی ISO 9001 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می نماید زمانی که:

1- نیاز دارد توانایی اش را در ارائه یکنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را براورده می نماید نشان دهد.

2- بدنبال آن است که رضایت مشتری را از طریق بکارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی که رای بهبود مستمر سیستم و تضمین انطباق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد افزایش دهد.

 

امروزه رعایت این استانداردها از آن چنان اهمیتی برخوردار است كه اكثر كشورهای اروپایی كسب گواهینامه‌های مربوط به آن را شرط اولیه داد و ستدهای خویش اعلام كرده اند واین در حالی است كه موج بكارگیری این استانداردها بسیاری از كشورها را فرا گرفته است. همگام با جهانی شدن و در هم شكسته شدن مرزهای جغرافیایی در مناسبات اقتصادی و بازرگانی، پایداری و توسعه سازمانها بیش از بیش به عواملی نظیر نوآوری در محصول و ارائه خدمات به مشتری و ارباب رجوع وابسته می‌شود و این امر ضرورتهای جدیدی را برای سازمانها ایجاب می‌كند. از جمله این ضرورتهای جدید تاكید و توجه در فراورده‌هایی (كالاها یا خدمات) است كه استانداردهای مدیریت كیفیت با هدف تامین آن شكل گرفته است. استانداردهای سری ایزو 9000 توجه خود را بر این اساس استوار نموده است كه ایجاد و حفظ كیفیت، مسئولیت یك بخش خاص نیست بلكه مسئولیت مشترك تمامی بخشهای یك سازمان به ویژه مدیریت آن است.

كسب گواهینامه ISO 9001  توسط یك شركت یا سازمان گویای موفقیت آن شركت در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت كیفیت در تمامی سطوح ، ساختار سازمانی، استقرار و بكارگیری مستمر سیاستهای كنترلی، عملیاتی و پشتیبانی كیفیت در شركت یا سازمان جهت حضور در بازارهای جهانی وتامین رضایت مشتریان وارباب رجوع (در بخش خدمات) می‌باشد.

 

دستگاه تست فشار،کشش و خمش

 

میکروسکوپ

 

استاندارد ISO/IEC 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد.

شایان ذکر است آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات ISO 17025 را برآورده نمایند، خودبه‌خود الزامات استانداردهایISO 9001  را نیز برآورده خواهند نمود.

شرکت چدنیت صدر در سال 2013 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 و در سال 2016 گواهینامه ISO/IEC17025 گردید. گروه کیفی این مجموعه که شامل مهندسین و سرپرستان خطوط تولیدی و کارشناسان آزمایشگاه، تحت کارگروهی با نظارت مدیر تضمین کیفیت سعی در اجرای الزامات استاندارد و برآورده شدن خواست های مشتریان دارند.

 

آزمایشگاه‌های مجموعه شامل دو آزمایشگاه متالورژی و مکانیک در دو سالن مجزا در حال فعالیت بوده و علاوه بر پوشش خطوط تولیدی داخل مجموعه، خدمات آزمایشگاهی خود را در قالب استاندارد ISO/IEC 17025 به کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد و علی آباد ارائه می نماید.

علاوه براین تمامی دریچه‌ها براساس الزامات استاندارد ملی 14976 و اتصالات نیز برحسب استاندارد ملی 13101 تولید می شوند.