• تلفکس (دفتر تهران): ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
  • دفتر تهران: ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی
شیرصافی
فلنج اسپیگات
چدنی منهول
Ductile iron manhole valve
تی
انواع منهول چدن