• تلفکس (دفتر تهران): ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
  • دفتر تهران: ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
چدنیت صدر|مقالات

مقالات | شرکت چدنیت صدر

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی
شیرصافی
Ductile iron manhole valve
چدنی منهول
فلنج اسپیگات
تی
انواع منهول چدن