• تلفکس (دفتر تهران): ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
  • دفتر تهران: ۶-۸۸۸۴۶۶۳۵-۰۲۱
/ مقالات

مقالات | شرکت چدنیت صدر

انواع منهول چدن
فلنج اسپیگات
شیرصافی
Ductile iron manhole valve
چدنی منهول
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی